Eindelijk een nieuw aanvullend pensioen voor zelfstandigen natuurlijke persoon

Leven met een maximaal pensioen van 1.400 euro per maand kan dat? En het is nog erger: het gemiddelde brutobedrag dat een alleenstaande zelfstandige vandaag ontvangt is niet meer dan 1.100 euro voor mannen én 700 euro voor vrouwen.

Om de levensstandaard nà het pensioen te behouden, heeft de regering deze nieuwe Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen gelanceerd (POZ).

De POZ betekent voor zelfstandigen natuurlijke persoon hetzelfde als de Individuele Pensioentoezegging voor bedrijfsleiders. Deze nieuwe overeenkomst richt zich tot zelfstandigen in hoofd- en bijberoep waarvan de jaarlijkse netto inkomsten hoger zijn dan 30.000 euro.

Een aanvullend pensioenkapitaal met een nieuwe fiscale aftrekbaarheid

De POZ: dè aanvulling op uw VAPZ

Vrij Aanvullend Pensioen :
• Maximale jaarlijkse bijdrage
o Tot 9,40% van het netto belastbaar inkomen
o Met een plafond tot 3.747,19 euros
• Tak 21 product: het kapitaal is gewaarborgd

Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen natuurlijke persoon :
• Cumuleerbaar met het VAPZ
• Vrije bijdrage : enige plafond: respect voor de 80%-regel
• Tak 21 en/of Tak 23 product

 

Vrij Aanvullend Pensioen
Individuele pensioentoezegging