Geniet belangrijke voordelen als zelfstandige

Voordelen voor uw bedrijf
Omdat uw bedrijf de premies betaalt, kunnen deze integraal als beroepskosten afgetrokken worden van de winst van uw bedrijf. Volledig conform de fiscale reglementering.

Voordelen voor u
Het door uw Individuele Pensioentoezegging opgebouwde kapitaal is gebaseerd op een hoog rendement dat afhangt van de prestatie van het fonds in de formule die u gekozen hebt.  U geniet een gegarandeerde fiscale optimalisatie.

Voordelen voor uw gezin
Voor uw eigen bescherming en die van uw gezin kunt u uw spaarplan uitbreiden tot de volgende dekkingen:

Ter illustratie*

Arnold Meskens, 41 jaar, gehuwd, heeft een jaarinkomen van 45.000 euro (= brutomaandbezoldiging + voordelen van alle aard x 12). Hij zou zijn inkomen willen verhogen. Hij heeft twee mogelijkheden: een loonsverhoging of intekenen op Individuele Pensioentoezegging. De berekening is snel gemaakt … Met een IPT krijgt Arnold op de dag van zijn 67ste verjaardag een bedrag van 293.723,64 euro netto, tegenover slechts 145.613,90 euro via eenzelfde loonsverhoging van 10.164,93 euro per jaar.

Jaarpremie in een IPT €10.164,93
Storting op 67 jaar €282.524,66
Winstdeling op 67 jaar €58.688,69
Storting op 67 jaar €341.213,35
RIZIV- en solidariteitsbijdrage (5,55 %) -€18.937,35
Belastingen 10% + 7% gemeentelijke opcentiemen -€28.552,37
Uiteindelijk nettokapitaal €293.723,64

 

Ter info* Robert heeft zijn onderneming opgericht op 01/01/2013
Werkt sinds: 01/09/2001

 

De consultants van VIAXIS waarborgen u een jaarlijkse opvolging van uw Individuele Pensioentoezegging.