U weet het als geen ander. Het pensioen voor zelfstandigen is niet hoog. Op het gebied van belastingsdruk scoort België daarentegen erg hoog. En dat voelt u in uw portefeuille. Als hard werkende zelfstandige heeft u dus middelen nodig om minder belastingen te betalen en uw pensioen aan te dikken. En die zijn wel degelijk voorhanden: pensioensparen en een groepsverzekering zijn er twee van. Vanuit fiscaal oogpunt is het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) erg interessant. Maar het kan nog beter. Viaxis heeft voor u het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen in petto. Resultaat? Dezelfde fiscale voordelen als het Gewoon Vrij Aanvullend Pensioen, maar met een Gewaarborgd Inkomen erbovenop.

Uw voordelen:

• Extra pensioenkapitaal • Belastingvoordeel en lagere sociale lasten • Gewaarborgd Inkomen zonder meerkost

Voordelige en flexibele spaarformule

Hoe gaat het in zijn werk? U mag tot 9,40% van uw netto beroepsinkomen (met een maximum van 3.472,05 euro) storten. Het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen is een soepele spaarformule: u kiest zelf wanneer en hoeveel u spaart. Gaan de zaken even minder goed? Dan stelt u uw betaling gewoon even uit of stort u minder.

Een fors belastingsvoordeel

Uw bijdragen voor uw Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen zijn volledig fiscaal aftrekbaar van uw beroepsinkomen. Die aftrek gebeurt in uw hoogste inkomensschijf waarop u het zwaarst belast wordt. Een aanzienlijke besparing, waardoor u bovendien ook nog eens minder gemeentelijke belastingen betaalt. fors belastingvoordeel

Minder sociale bijdragen

Uw Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen is fiscaal aftrekbaar. Hiermee slaat u twee vliegen in een klap: uw netto beroepsinkomen daalt en u betaalt ook minder sociale bijdragen. Bovendien betaalt u geen verzekeringstaks op de gestorte premies en is het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen cumuleerbaar met individueel pensioensparen of langetermijnsparen.

Gewaarborgd Inkomen

Wanneer u langer dan één maand werkonbekwaam bent, stort het Solidariteitsfonds u een maandelijkse rente met een maximum van 900 euro gedurende maximum 12 maanden. U krijgt deze aanvullende dekking ook tijdens het eerste jaar dat u ziek of werkonbekwaam bent. En indien de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan een ongeval geniet u daarbovenop 100 euro extra. Het exacte bedrag wordt berekend in functie van uw persoonlijke bijdragen aan het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen. U hoeft geen medische vragenlijst invullen en krijgt de uitkering bovenop de uitkeringen van uw mutualiteit.

Gewaarborgd kapitaal

U merkt het, het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen heeft alleen maar voordelen. U verkrijgt niet alleen een groter kapitaal voor uw pensioen, maar ook de fiscale en sociale voordeel zijn niet te versmaden. Wordt u ziek, zwanger of werkonbekwaam? Dan hoeft u zich geen zorgen te maken. Uw kapitaal blijft gewaarborgd omdat het Sociaal Fonds uw bijdragen in uw plaats betaalt. gewaarborgd kapitaal             Interesse? Neem contact met ons voor een vrijblijvend gesprek. En vertel het vooral voort aan al uw zakenpartners