Met een gemiddeld pensioen van € 1.065/maand is een aanvullend pensioen noodzakelijk voor elke zelfstandige

Het Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ) is de ideale oplossing om dit aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen. Het is volledig aftrekbaar: u betaalt tot 54 % minder belastingen naargelang uw inkomsten én u betaalt ook minder sociale bijdragen (+/- 20%). Deze voordelen zorgen ervoor dat het VAPZ een interessantere pensioenformule is dan pensioensparen (niet aftrekbaar en met een belastingvermindering van 30%). En bovendien zijn de stortingen vrij.

Het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen biedt enkele extra voordelen.
In geval van arbeidsongeschiktheid van meer dan een maand betaalt het solidariteitsfonds u een maandelijkse rente uit. Deze rente is begrensd tot € 1.100 gedurende een periode van maximum 12 maanden. Het precieze bedrag van uw rente wordt berekend op basis van uw VAPZ-bijdrage. Deze rente komt bovenop de vergoedingen van uw ziekenfonds.

Met het SVAPZ van VIAXIS:

  • Betaalt u minder belastingen en minder sociale bijdragen
  • Geniet u 15 % extra belastingvoordeel
  • Gewaarborgd inkomen van 1.100 €/maand
  • In geval van zware ziekte: € 750/extra maand, gedurende 6 maanden
  • In geval van moederschap: eenmalige som van € 100 per pasgeborene
  • Een overlijdensdekking voor uw dierbaren
  • Premievrijstelling in geval van invaliditeit

Bovendien kunt u de fiscale voordelen van een VAPZ combineren met uw persoonlijke fiscale aftrek (pensioensparen, levensverzekering, groepsverzekering, …). U hebt dus de garantie dat u een maximum aan fiscale voordelen geniet.