Het Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen: minder belastingen & meer fiscaal voordeel

Als zelfstandige krijgt u natuurlijk graag elk mogelijk fiscaal voordeel. En dat krijgt u zeker met het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen. Dan mag u 15% meer bijdrage storten dan in een gewoon Vrij Aanvullend Pensioen. Zo bouwt u een groter pensioen op en hebt u recht op de extra voordelen van ons Solidariteitsfonds.

Tot 1.100 € GEWAARBORGD INKOMEN

Bij werkonbekwaamheid van langer dan een maand, stort het Solidariteitsfonds u een maandelijkse rente. Deze is geplafonneerd op 1000 euro gedurende een periode van maximaal 12 maanden.

Het exacte bedrag wordt berekend in functie van uw persoonlijke bijdragen aan het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen. U ontvangt ze bovenop de uitkering van uw ziekenfonds, zonder dat u een euro extra moet betalen.

Rekening houdend met de fiscale en sociale voordelen, is het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen de beste keuze.

  • U betaalt minder belastingen en minder sociale bijdragen
  • U krijgt 15% bijkomende fiscale voordelen voor een SVAP
  • U geniet een gewaarborgd inkomen tot 1.100 €/maand met een minimum van 750€/maand gedurende maximum 3 jaar indien u de
  • maximumpremie betaalt
  • Bij ernstige ziekte: 750€/maand extra
  • Ingeval moederschap ontvangt u een uniek som van 100€ voor elke nieuwgeborene
  • Een overlijdensdekking voor uw nabestaanden
  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Bovendien is uw Vrij Aanvullend Pensioen perfect combineerbaar met de fiscale voordelen van pensioensparen, klassieke levensverzekeringen en groepsverzekeringen. U bent dus zeker van een optimaal fiscaal voordeel.

Individuele pensioentoezegging
De 80%-regel