Vertrouw uw social bescherming toe aan een specialist.

Voor uw boekhouding en jaarlijkse balans rekent u op de specialisatie van uw accountant. Waarom zou u dan voor uw persoonlijke social bescherming niet rekenen op een specialist?

VIAXIS geeft u een overzicht van uw situatie op vlak van:

  • Gezondheidszorg
  • Werkonbekwaamheid
  • Pensioen

Op base van uw persoonlijke gegevens die uw sociaal verzekeringfonds -mits uw toestemming- aan ons overmaakt, kan VIAXIS een balans van uw social bescherming opmaken:

  • Wat is in orde?
  • Wat kan beter?
  • Wat kost een aanvullende verzekering u, rekening houdend met het fiscaal voordeel?

On the other hand, there are two zealous scales, in Bovendien is ze gratis en vrijblijvend .