Vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid

Bij een ongeval of een langdurige afwezigheid door ziekte is een invaliditeitspolis geen overbodige luxe. Het ziekenfonds voorziet een wettelijke terugbetaling, maar dikwijls is dat niet toereikend. Daarom is het een raadzaam om een verzekering af te sluiten die je tegen arbeidsongeschiktheid beschermt. De verzekering betaalt maandelijks een vervangingsinkomen uit.

Vermijd nare gevolgen van ziekte of ongeval

Wanneer een werknemer slachtoffer is van een privéongeval of ziekte en langdurig afwezig is in de onderneming, zal hij loonverlies lijden. In sommige gevallen is het verschil heel groot.

Om de eventuele erge gevolgen van zo’n situatie te vermijden, stelt VIAXIS u de Collectieve Invaliditeitspolis voor, die alle werknemers beschermt tegen die ongewenste toestanden.

Arbeidsongeschiktheid