Wanneer een werknemer door ziekte of een ongeval zijn job niet meer kan uitvoeren, wordt hij arbeidsongeschikt. Zijn arbeidsovereenkomst wordt geschorst en in eerste instantie blijft het loon door de werkgever uitbetaald. Als de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan krijgt de werknemer een vervangingsinkomen dankzij de verplichte ziekteverzekering.

Arbeidsongeschiktheid: gewaarborgd loon

De werkgever is verplicht om het loon van de werknemer gedurende een periode te blijven uitbetalen. De regelgeving ziet er als volgt uit:

  • Voor bedienden is het loon gewaarborgd tijdens de eerste 30 dagen
  • Voor arbeiders is het loon gewaarborgd tijdens de eerste 7 dagen. Daarna ontvangen ze gedurende 7 dagen 85,88% van hun loon. Van de 15de tot de 30ste dag hebben arbeiders recht op een percentage van hun loon dat ook door de werkgever wordt uitbetaald.

VIAXIS geeft advies op maat

De verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is verplicht door de wet van 10 april 1971. Dankzij de samenwerking tussen VIAXIS en PARTENA kunt u zich onmiddellijk aansluiten voor een arbeidsongevallenverzekering. Verder adviseren we u graag over het uitbreiden van de wettelijke waarborgen op het gebied van arbeidsongeschiktheid.

Behalve de vergoeding voor de niet gepresteerde dagen, dekt deze verzekering ook de medische kosten en de hospitalisatie van de getroffen werknemer. In geval van overlijden krijgen de nabestaanden door de wet voorziene en geplafonneerde bedragen uitgekeerd.

Voor meer informatie, neem contact met ons op