Verzekering arbeidsongevallen: verplicht

Als werkgever bent u verplicht om een verzekering arbeidsongevallen af te sluiten voor uw werknemers. Die verzekering is ook bekend onder de naam ‘wetsverzekering’ (wet van 10 april 1971). Wat wordt er vergoed?

  • Ongevallen tijdens de werkuren
  • Ongevallen van of naar het werk

De vergoedingen zijn wettelijk vastgelegd. Ze worden uitgekeerd bij arbeidsongeschiktheid, hospitalisatie en overlijden.

Een ongeval is snel gebeurd, ook op het werk. Ook in het verkeer naar en van het werk kunnen ook ongelukken gebeuren. Aan een verzekering arbeidsongevallen moet u als werkgever voldoende aandacht besteden om uw werknemers te beschermen.  Ze geldt voor alle mogelijke risico’s op ongevallen voor al uw arbeiders en bedienden en voor alle activiteiten die ze uitvoeren. Zowel de medische kosten als de lichamelijke schade worden gedekt.

Ziekte of ongeval in het privéleven Vermijd nare gevolgen van ziekte of ongeval

Buiten de vergoeding voor de niet gepresteerde dagen, dekt de verzekering arbeidsongevallen ook de medische kosten en hospitalisatie van de gekwetste werknemer. In geval van overlijden krijgen de nabestaanden door de wet voorziene en geplafonneerde bedragen uitgekeerd.

Ook over het uitbreiden van de wettelijke waarborgen in dit verband adviseert VIAXIS u graag.