Sectorale CAO’s

In bepaalde sectoren bestaan, buiten de indexsprongen, collectieve verhogingen.

VIAXIS hoort bij de pioniers die ondernemingen overtuigden om deze verhogingen om te zetten naar het opstarten van collectieve pensioentoezeggingen.

Door zijn pioniersrol in de conventionele sectorale loonsverhogingen heeft VIAXIS al heel wat ondernemingen in verschillende activiteitssectoren geadviseerd.

Tevreden over dit resultaat, gunnen de ondernemingen ons hun vertrouwen en blijven ze nieuwe conventionele verhogingen storten in deze pensioenplannen.

Conventionele verhogingen

VIAXIS is sinds 2002 gespecialiseerd in conventionele loonsverhogingen voor de ondernemingen binnen het paritair comité  218.

De laatste jaren hebben we onze expertise uitgebreid naar andere activiteitssectoren.

Bent u op zoek naar een interessante manier om loonsverhogingen op te vangen? Investeer de bedragen dan  in een pensioenplan of hospitalisatieverzekering.

U beantwoordt zo aan de behoeften van uw personeel.

Contacteer ons voor meer details over uw CAO