Het regeerakkoord van de regering Di Rupo luidde het einde in van de interne pensioenvoorzieningen voor zelfstandige bedrijfsleiders of bestuurders van vennootschappen. Sinds 1 januari 2012 kunnen de bestaande interne pensioenvoorzieningen behouden blijven, maar mag er niets bijgestort worden. U zal uw interne pensioenbeloften dus voortaan moeten externaliseren.

Gevolgen van de nieuwe regels voor interne pensioenvoorzieningen

  •  U moet een beroep doen op een verzekeringsmaatschappij om uw pensioenbelofte om te zetten in een echte verzekering, waarvoor u daadwerkelijk premies stort.
  • U moet uw interne provisies ‘bevriezen’ tegen hun balanswaarde van het laatste boekjaar (vóór 31 december 2011) en uw onderhandse overeenkomst aanpassen.
  • In plaats van de 4,40% belasting op de verzekeringsverrichtingen komt er nu 1,75% bevrijdende belasting op het bedrag van de huidige interne provisie.
Interne pensioenvoorziening aanpassen
Het aanpassen van de interne pensioenbeloften heeft een aantal consequenties:
  • Het bedrag van het pensioenkapitaal blijft dan beperkt tot zijn huidige waarde en het beperkte pensioenkapitaal is ‘onmiddellijk verworven’.
  • Eventueel moet u de eindleeftijd van uw overeenkomst aanpassen aan de nieuwe belastingregeling voor de uitkering bij uitdiensttreding.
  • De ‘kapitalisatie’ vervalt als de bedrijfsleider zijn mandaat verder zet na de eindleeftijd die de overeenkomst voorziet.

Interne pensioenvoorzieningen omzetten in een Individuele Pensioentoezegging (IPT)

U kan uw bestaande pensioenvoorzieningen externaliseren en ze omzetten in een IPT-verzekering. Een interessante oplossing omdat u daarmee van alle fiscale voordelen van de Individuele Pensioentoezegging geniet.

  • Ofwel een individuele pensioentoezegging ‘voor de toekomst’
  • Ofwel voor het totaal, dus voor de hele externalisering van uw interne provisie en haar toekomstige financiering.

Voor de omzetting is er een vrijstelling van de premietaks van 4.4%, die onbeperkt is in de tijd. De interne provisies die u aanlegde in 2011 vragen bijzondere aandacht (Programmawet).

Leer meer over de voordelen van de IPT