Win-win werkgever-werknemer

Wanneer een werknemer een variabele bezoldiging ontvangt, krijgt hij gemiddeld een nettoloon dat gelijk is aan 33 % van de werkgeverskosten.

De Individuele Pensioentoezegging biedt het kleinste verschil tussen het bruto van de werkgever en het netto van de werknemer.

Vb: Mijnheer Janssens is 35 jaar. Hij ontvangt een jaarlijkse bruto premie van 2.222,20€.

Voor een nieuwe jaarlijkse brutopremie 2.222,2€ In salaris In bonusplan
Kosten werkgever 2.955,53€ 2.516,86€
Gestort nettobedrag 904,91€ 2.222,20€ (belegde premie)
Kapitaal bij afloop (*) 48.564,65€ 94.711,58€

(*) belegd tegen 4 % gedurende 14 jaar en 10 maanden
Bonusplan met gewaarborgde rentevoet van 2,25% en niet-gewaarborgde winstdeelname van 1,75% – de verzekerde blijft werken tot 65 jaar

Totale flexibiliteit

  • De begunstigde hoeft niet tot een bepaalde beroepscategorie behoren
  • De premie kan volgens de gezondheidsindex worden aangepast of forfaitair blijven.
  • Aanvullende voordelen bij werkongeschiktheid, naar aanleiding van. medische kosten of bij vroegtijdig overlijden kunnen via een IPT worden toegekend.

Om de waarnemingscentra van de individuele pensioentoezegging te respecteren, is het beter om zich tot een specialist als VIAXIS te richten