Win-win werkgever-werknemer

België is het land met de hoogste fiscale en sociale druk ter wereld.
Wanneer een werknemer een variabele bezoldiging ontvangt, krijgt hij gemiddeld een nettoloon dat gelijk is aan 33 % van de werkgeverskosten.

Het bonusplan biedt het kleinste verschil tussen de brutokosten die de werkgever betaalt en het nettoloon dat de werknemer ontvangt.

Vb. Mijnheer Janssens is 50 jaar. Hij krijgt een bonus van 9.000€, die voor 50 % aangewend wordt voor een bonusplan.vangt, krijgt hij gemiddeld een nettoloon dat gelijk is aan 33 % van de werkgeverskosten.

Voor een jaarlijkse patronale storting van 4.500 € In salaris In Bonus Plan
Patronale kost 5.985€ 5.096,70€
Netto in bezoldiging 3.009,46€ 4.500€(premie)
Netto kapitaal op 65 j. (*) 61.752,53€ 71.855,15€

(*) bedrag belegd aan 4% gedurende 14 jaren en 10 maanden

Bonus Plan met gegarandeerd rendement 2,25% + winstdeelname op 1,75%.
Als de werknemer actief tot 65 j. is gebleven

Om al de aandachtpunten van het Bonus Plan in acht te nemen, neem gerust contact met een specialist zoals VIAXIS.