Groepsverzekering

De optimaliseringstool

Uw onderneming neemt toe in omvang en u wilt uw medewerkers een reëel voordeel bieden met respect voor uw financiën om zo uw human resources blijvend te binden.

Een collectieve pensioentoezegging (of aanvullend pensioenplan) biedt de beste verhouding tussen de werkgeverskost en het netto van de werknemer, en biedt deze laatste tegelijk voordelen op lange termijn.

Belang voor de werkgever Belang voor de werknemer
Besparing van +/- 22 % van werkgeverslasten
(35 % op het loon vs 13,26 % op het pensioenplan)
Kapitalisatie van een brutobedrag
Aftrekbaarheid van de premies als beroepskosten Verworven recht op het kapitaal op de einddatum
Geleidelijk voordeel (zorgt voor meer klantenbinding) Mogelijkheid tot voorschotten voor vastgoedprojecten

Win-win werkgever-werknemer

Voorbeeld: De heer Janssens, 50 jaar, krijgt een verhoging van 1.000 €
Laten we de werkgeverskost en het netto werknemer vergelijken

Loonsverhoging (in €) Groepsverzekering (in €)
RSZ-bijdrage werkgever (35 %): 350,00 RSZ-bijdrage werkgever (8,86 %): 88,60
Jaarlijkse bruto kosten werkgever: 1.350,00 Taks op premies (4,4%): 44,00
Brutoloon bediende: 1.000,00 Bruto kosten jaarlijkse werkgeverspremie: 1.132,60
Persoonlijke RSZ-bijdrage (13,07 %): – 130,70 Belegde bruto premie: 1.000,00
Belastbaar op de PB: 869,30 Instapkosten verzekeraar (5 %): – 50,00
PB (53,5 %): – 465,08 Jaarlijkse te beleggen werkgeverspremie: 950,00
Netto loonsverhoging werknemer: 404,22 Bruto pensioenkapitaal op 65 jaar: 19.022,40
Sociale bijdragen (5,55 %): -1.055,74
Belastbaar pensioenkapitaal: 17.966,66
PB (17,655 %): – 3.172,00
Het netto kapitaal(*) bedraagt op 65 jaar: 8.093,93 Netto pensioenkapitaal(*) op 65 jaar: 14.794,65 

 

VIAXIS, gespecialiseerd in pensioenplannen van de tweede pijler, kan u helpen in dit proces.