Het kleinste verschil tussen de bruto last van de werkgever en het nettoloon van de werknemer

Een aantal zeer fiscaal- en sociaalvriendelijke mogelijkheden laten toe om een volwaardig kapitaal op te bouwen.

Uitgezonderd de taks van 4,40%, zijn er geen bijkomende lasten voor de werkgeverspremies en deze zijn bovendien in totaliteit aftrekbaar door uw onderneming (met respect van de 80% regel).

De eindprestaties worden op een voordelige manier belast.

Door de winst op sociale lasten van de werkgever, halen de premies die een pensioenplan financieren een rendement dat met 2/3 een gewone loonsverhoging overstijgt.