Aan de pensioentekorten beantwoorden via een dynamische en bewezen aanpak

Met een gemiddeld wettelijk pensioen voor werknemers van 1.200‚ā¨ per maand, is een aanvulling nodig om een voldoende hoge levensstandaard te behouden voor iedereen.

Als u uw werknemers een aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering kan aanbieden, heeft u een streepje voor ten opzichte van de concurrentie

  1. Uw bedrijf valt op bij rekrutering door uw aantrekkelijk en voordelig salarispakket.
  2. Uw werknemers worden gemotiveerd door een aanvullend pensioenplan.
  3. Uw bedrijf krijgt belangrijke fiscale voordelen

Het kleinste verschil tussen de bruto last van de werkgever en het nettoloon van de werknemer

Een aantal zeer fiscaal- en sociaalvriendelijke mogelijkheden laten toe om een volwaardig kapitaal op te bouwen.

Uitgezonderd de taks van 4,40%, zijn er geen bijkomende lasten voor de werkgeverspremies en deze zijn bovendien in totaliteit aftrekbaar door uw onderneming (met respect van de 80% regel). De eindprestaties worden op een voordelige manier belast.

Door de winst op sociale lasten van de werkgever, halen de premies die een pensioenplan financieren een rendement dat met 2/3 een gewone loonsverhoging overstijgt.