Pensioenhervorming: commissie met experts gaat van start

Wat is er nodig om de pensioenen voor de periode 2020-2040 betaalbaar en op peil te houden? Dat is de hamvraag waarmee 12 pensioenexperts aan de slag gaan. Samen vormen ze een commissie die ons pensioenstelsel onder de loep neemt en concrete voorstellen formuleert. Hervormingen zijn immers broodnodig om het wettelijk pensioen te blijven garanderen. Jacques Boulet, afgevaardigd bestuurder van VIAXIS, heeft de eer om deel uit te maken van de groep experten.

Betaalbaarheid pensioenen verzekeren

De commissie voor de pensioenhervorming is in het leven geroepen door Alexander De Croo, minister van Pensioenen en Sabine Laruelle, minister van Zelfstandigen. Ze krijgt de taak om hervormingen voor te bereiden die de sociale en financiële duurzaamheid van het pensioenstelsel versterken. Dat het vijf voor twaalf is en dit initiatief geen moment te vroeg komt, staat als een paal boven water. Er doen al geruime tijd onheilspellende berichten de ronde over de betaalbaarheid van de pensioenen. En het is nog altijd de zogenaamde ‘eerste pijler’ die voor heel wat mensen de enige bron van inkomsten is wanneer ze met pensioen gaan.

Pensioenhervorming met structurele impact

Een opvallende naam in het rijtje specialisten is die van Frank Vandenbroucke, ex-minister van Pensioenen en jarenlang kopstuk van de sp.a. Op dit moment is hij hoogleraar. Samen met zijn collega’s krijgt hij de opdracht om tegen het voorjaar van 2014 (net vóór de verkiezingen) een wetenschappelijk rapport op te maken. Dat moet dienen om de pensioenhervorming concreet vorm te geven en beslissingen te nemen die een structurele impact hebben.

Haalbaarheid pensioenhervorming

De timing van deze commissie is goed gekozen. De tijdsgeest is rijp om een verregaande pensioenhervorming door te voeren. De bevolking is er zich van bewust dat maatregelen nodig zijn en er is een breed maatschappelijk draagvlak. De experts krijgen volledige onafhankelijkheid en de sociale partners zijn niet bij het overleg betrokken. De doelstelling is duidelijk: mensen toelaten om hun levensstandaard te handhaven en armoede voorkomen.