De harmonisatie van de statuten is een belangrijk thema in de actuele Belgische politiek. Tussen bedienden en arbeiders maar eveneens tussen zelfstandigen als natuurlijke persoon en zelfstandigen als rechtspersoon.

De keuze inzake sociale dekkingen tussen zelfstandigen als natuurlijke persoon of als rechtspersoon is vaak moeilijk…

Op het vlak van aanvullende sociale dekkingen is er een belangrijk verschil tussen de zelfstandige als natuurlijke persoon en de zelfstandige als rechtspersoon. Aangezien deze laatste een aanzienlijk groter aanvullend pensioen kan opbouwen.

Hij kan een kapitaal opbouwen, omgezet in rente en toe te voegen aan z’n wettelijk pensioen, dat 80% vertegenwoordigt van zijn normale verloning. Meer nog, hij kan zijn volledige loopbaan in de onderneming financieren en daarbovenop zijn professionele activiteit buiten de onderneming laten meetellen, met een maximum van 10 jaar. Deze premies zijn volledig aftrekbaar als professionele lasten voor het bedrijf. Dit alles via een Individuele Pensioentoezegging.

De zelfstandige als natuurlijke persoon is beperkt in een minder voordelig sociaal en fiscaal kader. Wat het extralegaal pensioen betreft, is hij beperkt tot de intekening op een Vrij Aanvullend Pensioen (bekijk het artikel over het Vrij Aanvullend Pensioen in onze nieuwsbrief). De premies van dit aanvullend pensioen zijn aftrekbaar van zijn aangifte personenbelasting en kunnen impact hebben op de sociale bijdragen die de zelfstandige dient te betalen.

In het kader van deze voordelen van een Individuele Pensioentoezegging kiezen sommige zelfstandigen om een bedrijf op te richten. Om een oplossing te kunnen bieden voor deze ongelijkheid werkt VIAXIS actief mee aan de ontwikkeling van een Individuele Pensioentoezegging voor zelfstandigen als natuurlijke persoon.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit vlak in onze volgende nieuwsbrieven.

Heeft u nu al vragen over de Individuele Pensioentoezegging of het Vrij Aanvullend Pensioen ? Neem dan direct contact met ons op.