Hoe moet u uw Vrij Aanvullend Pensioen kiezen? Ontdek onze tipsDe complexiteit van de kapitalisatiemechanismen maakt het er niet makkelijker op om verzekeringsproducten te vergelijken. In deze context is het Vrij Aanvullend Pensioen (VAP) een must voor elke zelfstandige of bedrijfsleider.  Deze individuele spaarformule is volledig aftrekbaar van de beroepsinkomsten en leidt dus tot een vermindering van de inkomstenbelastingen en, in voorkomend geval, van de sociale bijdragen.

De meeste financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen stellen u hun ‘product van het huis’ voor. Maar wat zouden uw selectiecriteria moeten zijn?

1. Sociaal VAP of Gewoon VAP ?

U kunt kiezen tussen twee formules.

  • Voor een Gewoon VAP kunt u tot 8,17 % van de inkomsten bijdragen die dienen als berekeningsgrondslag voor uw sociale bijdragen als zelfstandig werknemer.
  • Voor een Sociaal VAP kan dit bedrag oplopen tot 9,40 %, wetende dat 10 % van uw premie zal worden besteed aan een solidariteitsfonds dat u bijkomende dekkingen biedt.

Dekkingen aangeboden door het solidariteitsfonds

De wetgever heeft normen bepaald inzake de dekkingen aangeboden door het solidariteitsfonds.  U vindt er vaak een overlijdensdekking of de waarborg van voortzetting van de storting van uw premie in geval van invaliditeit.  Sommige instellingen zullen nog meer dekkingen bieden en voorzien in de storting van een rente bij arbeidsongeschiktheid, de storting van bedragen in geval van zware ziekte, of zelfs uitkeringen in geval van bevalling, ongeval of zelfs bij een faillissement.  Het voordeel van deze formule en de interventie van een solidariteitsfonds, is dat aan iedereen dezelfde voordelen worden toegekend zonder onderscheid in leeftijd, gezondheidstoestand of professionele risico’s.

Aangezien de prijs van de dekking van het solidariteitsluik dezelfde blijft (10 %) moet men dus waakzaam zijn in de analyse van de verschillende aangeboden dekkingen.

2. Het rendement

U geniet van een gewaarborgde minimumrentevoet op uw spaargeld. Vraag inlichtingen over de rendementen uit het verleden en kies een betrouwbare partner, om uw spaartegoed veilig te stellen.

3. De kosten

Als bezoldiging zal de financiële instelling altijd kosten inhouden op uw contract. Deze kosten zullen de kwaliteit van de kapitalisatie verlagen, en bijgevolg , de uitkeringen gestort bij de afloop van het contract.  Aarzel bij de analyse niet om aan uw adviseur details te vragen van de kosten en lasten van de verzekeraar alsook de bemiddelingscommissies die worden toegepast op de premies.

4. De bijdekkingen

Bovenop de dekkingen aangeboden door het solidariteitsfonds, kunnen bijdekkingen worden afgesloten bij het luik kapitalisatie:

  • In geval van arbeidsongeschiktheid:  storting van een rente als gevolg van ziekte of ongeval.
  • Bij overlijden: kapitaal toegekend aan de begunstigden.

5. Regelmatige check-up

De aftrekbaarheid van de sommen gestort in het kader van het VAP is onderworpen aan verschillende voorwaarden gekoppeld aan het sociaal statuut van zelfstandig werknemer. Zo moet men tijdens de betrokken fiscale periode zelfstandig werknemer in hoofdberoep zijn of gelijkgesteld en moeten de sociale bijdragen in orde zijn. Bovendien zullen de bedragen die u kunt storten jaarlijks schommelen naargelang de wijzigingen in de inkomsten of de plafonds.  Door wat voorafgaat is het dus nodig om een efficiënte sociale partners te kiezen voor het beheer en de aanpassing van deze gegevens. Analyse en advies voor alles.

Om er fiscaal en sociaal zoveel mogelijk voordeel uit te halen, is het van essentieel belang om de stortingen van uw VAP in een correcte volgorde te doen, en in voorkomend geval, de stortingen van een Individuele Pensioentoezegging voor zelfstandigen die handelen als bedrijfsmandataris.  Door deze chronologie is een regelmatige opvolging van uw kapitalisatiestand en een regelmatige bijwerking van uw sociale situatie nodig.

Neem de tijd om een adviseur te zoeken die u vertrouwt.  Iemand die uw behoeften zal analyseren en de tijd zal nemen om u informatie te geven over de risico’s, de kosten en de fiscaliteit bij afloop van het contract.  Een adviseur die u zal begeleiden in uw hele loopbaan en die uw contract zal aanpassen bij elke verandering (jaarinkomsten, statuut,…)

 

Wenst u meer informatie? Neem contact met ons op aan de hand van het contactformulier.