Contacteer ons voor een gratis & vrijblijvende audit van uw contracten voor groepsverzekering & arbeidsongevallenverzekeringSinds het in voege treden van uw groepsverzekering zijn er al enkele jaren verstreken. Uw onderneming is geëvolueerd, de economische context heeft gezorgd voor een grondige wijziging van de gewaarborgde rentevoeten, de wetgeving wordt steeds strenger maar … hebben uw plannen die beweging gevolgd?


Hieronder enkele sleutelvragen:

1. Beantwoordt uw groepsverzekering nog steeds aan uw doelstellingen?

Uw groepsverzekering is een antwoord op het tekort van de pensioenen en ook een uiterst geschikte tool om aan loonmanagement te doen.
Gebruikt u alle mogelijkheden voor loonoptimalisatie (individueel of collectief) waarover u beschikt?

2. Biedt uw plan optimale en performante uitkeringen?

Het gemiddeld pensioen dat aan een werknemer wordt uitbetaald, bedraagt  1.077 euro /maand.  Een maandelijkse aanvulling van 1.000 euro blijkt als het ware noodzakelijk, om de levensstandaard te behouden bij het pensioen.

Deze tabel bepaalt, voor verschillende stortingstermijnen, het kapitaal dat overeenstemt met deze 1.000 euro:

Vanaf 65 jaar tot Kans (1) Rendement: 3 % (2)
80 jaar 75,03 % 167.105 euro
90 jaar 41,33 % 265.669  euro
100 jaar 8,74 % 355.071  euro

 

(1) overlevingskans tot de vermelde leeftijd
(2) kapitalen na aftrek van voorheffing
Het al dan niet gewaarborgde rendement is van uiterst groot belang bij de keuze van het pensioenplan.

3. Wat is de verhouding kost/rendement van uw groepsverzekering?

Er moet rekening worden gehouden met de huidige context van de daling van de gewaarborgde rentevoeten waarover we het al hadden in onze eerste newsletter.

Het kan leerrijk zijn om de financiële parameters van uw contract alsook de ingehouden toeslagen, die vaak onveranderd zijn sinds de invoering ervan, te analyseren…

De arbeidsongevallenverzekering wordt vaak over het hoofd gezien in de analyse.
Laten we nu dezelfde oefening doen voor deze wettelijke maar heel belangrijke dekking.

4. Is uw tarifering “AO” optimaal?

In tegenstelling tot bepaalde ideeën die we kregen, kan het zeer interessant zijn om uw Arbeidsongevallencontract regelmatig opnieuw te analyseren, want, hoewel het verplicht is voor elke onderneming, wordt de kost  van de dekking regelmatig bijgewerkt door de verzekeraars.

5. Wat is de kwaliteit van uw dekking “AO”?

Wordt het gewaarborgd loon dat u tijdens de eerste maand moet betalen aan uw werknemers in ongeschiktheid, u terugbetaald door de arbeidsongevallenverzekeraar?

Wordt de begunstiging van de uitkeringen bij arbeidsongeval uitgebreid tot de feitelijk samenwonenden?
Omvat uw contract een uitbreiding “deplafonnering” voor de hoogste lonen van uw personeel, …?

6. Wat is de overeenstemming tussen uw dekkingen “AO” en uw  groepsverzekering?

Aan de hand van de analyse van de details van de dekkingen in uw Arbeidsongevallencontract kunt u nagaan of er geen overlappingen van dekkingen zijn tussen de twee contracten.

Overweegt u een audit van uw groepsverzekering of uw Arbeidsongevallenverzekering? Neem dan vanaf vandaag contact met ons op voor een gratis en vrijblijvende analyse van uw contracten.