Voorstel om de Individuele Pensioentoezegging mogelijk te maken voor Zelfstandigen als natuurlijke persoon

De harmonisatie van de statuten is een belangrijk thema in de actuele Belgische politiek. Tussen bedienden en arbeiders maar eveneens tussen zelfstandigen als natuurlijke persoon en zelfstandigen als rechtspersoon.

Meer weten over de Individuele Pensioentoezegging voor Zelfstandigen alsnatuurlijk persoon?


Hoe mijn vrij aanvullend pensioen kiezen?

Het Vrij Aanvullend Pensioen (VAP) een must voor elke zelfstandige of bedrijfsleider. Deze individuele spaarformule is volledig aftrekbaar van de beroepsinkomsten en leidt dus tot een vermindering van de inkomstenbelastingen en, in voorkomend geval, van de sociale bijdragen.

Wat zijn de selectiecriteria om uw VAP te kiezen?


Haal uw groepsverzekering uit de kast en uw arbeidsongevallenverzekering vanonder het stof!

Sinds het in voege treden van uw groepsverzekering zijn er al enkele jaren verstreken. Uw onderneming is geëvolueerd, de economische context heeft gezorgd voor een grondige wijziging van de gewaarborgde rentevoeten, de wetgeving wordt steeds strenger maar … hebben uw plannen die beweging gevolgd?

Zijn uw groepsverzekering & arbeidsongevallenverzekering up-to-date? Ontdek het hier!