Fiscale optimalisatie – Denk eraan!

De belastingdruk op inkomen uit arbeid is bijna nergens zo hoog als in België. En niemand betaalt graag teveel belastingen. U dus ook niet!

Hoe kunt u belastingen besparen? Breng eerst uw huidige situatie in beeld en inventariseer cijfermatig uw toekomstplannen. Vervolgens gaat u aan de slag met fiscaal optimaliseren door een consequent en optimaal gebruik van de wettelijke beschikbare middelen.

Oplossingen voor de zelfstandige en de bedrijfsleider

Pas de volgende technieken toe om minder belastingen te betalen aan de hand van de resultaten uit uw inventaris en studiewerk:

  • Maak de overstap van een eenmanszaak naar een vennootschap
  • Ken uzelf een forfaitaire onkostenvergoeding toe
  • Leg de kosten van nutsvoorzieningen ten laste van uw vennootschap
  • Verhuur roerende en/of onroerende goederen aan uw vennootschap
  • Onderschrijf pensioenverzekeringen zoals het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen, een groepsverzekering of de Individuele Pensioentoezegging.
  • Voor grote ondernemingen

Het vinden van een optimaal evenwicht tussen enerzijds de prestaties en anderzijds de verloning van zijn werknemers is een constante zorg van elke werkgever. Wel nu, met een collectieve pensioentoezegging (of groepsverzekering) voorziet u al uw personeel van een erg interessant aanvullend financieel voordeel.

Bovendien kunt u als onderneming de premies voor 100% inbrengen als last. De RSZ-bijdrage op de premies is aanzienlijk lager in vergelijking met de hoge sociale lasten op lonen en wedden. Uw werknemers ontvangen een fiscaal erg interessante vorm van uitgesteld loon en daarbovenop een bijkomende winstdeelname die niet belastbaar is.

Los van voorgaande opsomming bestaan er uiteraard nog meer manieren om fiscaal het onderste uit de kan te halen.

Tip: recente regeringsmaatregelen zorgden voor een aanzienlijke belastingverhoging van enkele voordelen van alle aard zoals de firmawagen en de firmawoning. Waardoor ook de 80%-grens van uw Individuele Pensioentoezegging verhoogt. Dit betekent voor u dat u aan méér pensioenopbouw kunt doen binnen uw IPT. Wij berekenen voor u uw voordeel. Contacteer ons.