Einde interne pensioenbeloften – Te nemen maatregelen voor eind 2012

Sinds 1 januari 2012 is het niet meer toegelaten interne provisies aan te leggen of te verhogen om een pensioenovereenkomst te financieren voor zaakvoerders en zelfstandige bedrijfsleiders.

De bestaande provisies moeten ‘bevroren’ worden op hun balanswaarde van het laatste boekhoudjaar dat afliep voor 31 december 2011.

U moet dus de bestaande overeenkomst aanpassen en de continuïteit van de verbintenissen ‘externaliseren’, ofwel financieren via een verzekeringsmaatschappij. Bovendien betaalt u een liberatoire belasting van 1,75% van het bedrag van de huidige provisie.

Globale oplossing voor eerdere en toekomstige verbintenissen

Ofwel kunt u uw onderhandse pensioenovereenkomst aanpassen:

  • Het bedrag van het pensioenkapitaal blijft beperkt tot zijn huidige waarde.
  • Het beperkte pensioenkapitaal is ‘onmiddellijk verworven’.
  • De kapitalisatie vervalt als de bedrijfsleider zijn mandaat verder zet na de eindleeftijd die de overeenkomst voorziet.

Ofwel sluit u een IPT-verzekering af (een individuele pensioentoezegging) bij een verzekeringsmaatschappij, om de eerdere toezeggingen of de toekomstige pensioenbeloften te financieren.

De onderneming kan de geboekte pensioenprovisies ook in een of meer keren overdragen.

Die laatste mogelijkheid biedt verschillende voordelen:

  • Vrijstelling van belastingen op de overgedragen bedragen
  • Voordeliger belasting op de afloop
  • Hulp in het beheer en naleving van de fiscale beperkingen
  • Gewaarborgde spaarrendementen

Vrij Aanvullend Pensioen wordt meer dan ooit eerste keuze voor zelfstandigen

De fiscale beperkingen gaan over de kapitalen die opgebouwd zijn in het kader van een Vrij Aanvullend Pensioen (VAP) voor zelfstandigen. Aan dat VAP veranderen de recente regeringsmaatregelen niets. Meer dan ooit is het VAP vandaag de eerste keuze voor de opbouw van een aanvullend pensioen van de tweede pijler.