DALING GEWAARBORGDE RENTEVOETEN

Cash Balance maakt optimaal financieel beheer groepsverzekeringen mogelijk

Sinds 1990 blijven de technische rentevoeten – die gewaarborgd zijn in de kapitalisatie van tak 21 – achteruitgaan. Dat is verre van onschuldig. Daarom verdient het extra aandacht.

Om de situatie te begrijpen, komen we terug op de evolutie van twee economische sleutelparameters: de stijgende inflatie en de dalende lineaire obligaties (OLO’s).

lees meer

EINDE INTERNE PENSIOENBELOFTEN

Te nemen maatregelen voor eind 2012

Sinds 1 januari 2012 is het niet meer toegelaten interne provisies aan te leggen of te verhogen om een pensioenovereenkomst te financieren voor zaakvoerders en zelfstandige bedrijfsleiders.

De bestaande provisies moeten ‘bevroren’ worden op hun balanswaarde van het laatste boekhoudjaar dat afliep voor 31 december 2011.

lees meer


HERVORMING PENSIOENSYSTEEM NODIG

Hervorming pensioensysteem wordt grondige mutatie

Het kostenplaatje van de veroudering van de wereldbevolking krijgt een begrotingsimpact die negen keer groter is dan die van historische financiële crisis die we vandaag kennen. Dat zegt de Oeso in een waarschuwing voor haar leden.

lees meer


FISCALE OPTIMALISATIE

Denk eraan!

De belastingdruk op inkomen uit arbeid is bijna nergens zo hoog als in België. En niemand betaalt graag teveel belastingen. U dus ook niet!

Hoe kunt u belastingen besparen? Breng eerst uw huidige situatie in beeld en inventariseer cijfermatig uw toekomstplannen. Vervolgens gaat u aan de slag met fiscaal optimaliseren door een consequent en optimaal gebruik van de wettelijke beschikbare middelen.

lees meer