Zijn spaar- en beleggingsverzekeringen nog interessant?

De premies voor spaarverzekeringen (tak 21) en beleggingsverzekeringen (tak 23) worden zwaarder belastDe premies voor spaarverzekeringen (tak 21) en beleggingsverzekeringen (tak 23) worden zwaarder belast. Blijven ze voor u toch interessant?

Voortaan betaalt u 2 in plaats van 1,1 procent taks op de premies voor uw spaar- en beleggingsverzekeringen. Uw inkomsten uit producten van tak 21 blijven wel vrijgesteld van roerende voorheffing als u de producten acht jaar en een dag bewaart, of als u een overlijdensverzekering afsloot voor 130 procent van het gespaarde bedrag.

De roerende voorheffing werd opgetrokken van 15 naar 21 procent. En voor beleggingen waarvoor vroeger al het tarief van 21 procent gold, zoals voor zichtrekeningen, termijnrekeningen en obligaties, wordt de roerende voorheffing nu zelfs verhoogd tot 25 procent. Vanaf 2013 wordt die roerende voorheffing wel opnieuw bevrijdend: u hoeft die inkomsten vanaf 1 januari 2013 niet meer aan te geven in uw personenbelasting.

Deze twee soorten heffingen hebben een totaal verschillende invloed op de evolutie van de verwachte kapitalisatie. Het kapitaal dat u in een verzekering belegde, wordt met 2 procent verminderd bij de storting van de belegging. Maar bijvoorbeeld voor een termijnrekening wordt de roerende voorheffing berekend en afgehouden op de intresten die u krijgt op het einde van de looptijd van de belegging. Dus betaalt u taksen als u belegt én als u uw spaargeld ontvangt.

Zijn beleggingsverzekeringen nog interessant?

Even de twee spaarsystemen vergelijken om die vraag te beantwoorden:

Belegging van 50.000 euro

 

Rentevoet: 2,8 procent    
Looptijd: 10 jaar

 

Termijnrekening

Tak 21-verzekering

Kosten 0,5 % en taksen 2 %

geen

1.225

Reëel belegd bedrag

50.000

48.775

Gekapitaliseerd bedrag aan 2,80 %

65.902

64.287

Voorheffing

3.976

0

Ontvangen nettobedrag  

61.927

64.287

Verschil      

+ 2.360

De conclusies van dit voorbeeld mogen we niet veralgemenen. In de beslissing van de belegger spelen nog andere factoren mee zoals flexibiliteit, gewaarborgde minimale rentevoet, de mogelijkheid om meer rente te krijgen of om ethisch te beleggen, de looptijd van de belegging.

Uiteraard blijven we u graag helpen bij uw keuze.

Neem gerust contact met ons op als u hier graag meer informatie over wilt.