Als je zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenote bent, dan heb je na de geboorte van je kind recht op een moederschapsuitkering van 431,86 euro per week. Je moet dan wel de wachttijd van 6 maanden bij je ziekenfonds hebben nageleefd.

Je kan als zelfstandige moeder voor een groot deel zelf je bevallingsrust inplannen. De periode van moederschapsrust bestaat uit een verplichte en een facultatieve rustperiode. Je kan in totaal maximum 8 weken rust opnemen (9 weken bij de geboorte van een meerling).

De verplichte bevallingsrust is een periode van 3 weken:

  • Een week verplichte rust voor de bevalling
  • Twee weken verplichte na de bevalling

De verplichte periode kan aangevuld worden met een periode van facultatieve (vóór- of na-) bevallingsrust. De facultatieve voorbevallingsrust kan opgenomen worden in de 2 weken die aan de verplichte voorbevallingsrust voorafgaan. De facultatieve nabevallingsrust kan per periode van 7 kalenderdagen opgenomen worden in de 21 weken die op de verplichte bevallingsrust volgen.

Bij een hospitalisatie kan de moederschapsrust verder verlengd worden. Wanneer je kind meer dan 7 dagen (vanaf de geboorte) opgenomen moet blijven in het ziekenhuis, wordt de moederschapsrust verlengd met het aantal volledige weken hospitalisatie van het kind. De eerste 7 dagen hospitalisatie tellen echter niet mee en de duur van de verlenging bedraagt maximaal 24 weken.