Wanneer een zelfstandige failliet gaat, kan hij/zij een uitkering aanvragen bij het sociaal verzekeringsfonds. Sinds 1 oktober 2012 is het ook mogelijk om een uitkering aan te vragen als je je activiteit noodgedwongen hebt moeten stopzetten door een natuurramp, brand of een vernieling door een derde.

Na de stopzetting van je uitkering ontvang je een maandelijkse uitkering. Bovendien loopt ook je sociale bescherming gewoon door (behalve je pensioenrechten). Om van je recht op pensioen te kunnen genieten, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Je moet verzekeringsplichtig geweest zijn als zelfstandige in hoofdberoep in het kwartaal van de stopzetting en in de drie kwartalen voordien. De bijdragen hoeven niet betaald te zijn.
  • Je mag als gevolg van het faillissement geen rechten meer hebben qua sociale zekerheid: geen beroepsactiviteit meer uitoefenen en geen rechten op een rustpensioen meer openen.
  • Je mag via het statuut van je (overleden) echtgenoot geen recht op uitkeringen genieten.
  • Je kan geen aanspraak meer maken op een vervangingsinkomen.
  • Je hoofdverblijfplaats moet in BelgiĆ« zijn.
  • Je mag geen strafrechtelijke veroordeling hebben.

Het bedrag van de uitkering hangt af van het aantal personen ten laste:

  • Zonder persoon ten laste: 1.027,28 euro
  • Met minstens 1 persoon ten laste: 1.336,54 euro