Een tak 26 is een kapitalisatiecontract met een gegarandeerd rendement en eventueel aangevuld met een winstdeelname. De taks van 1,10% (die wel van toepassing is op polissen van tak 21 en tak 23) geldt niet voor tak 26 en evenmin voor pensioensparen en voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen.
Tak 26 is een manier om geld dat u niet structureel gebruikt in de dagdagelijkse bedrijfsvoering van uw vennootschap een andere bestemming te geven. Op korte of lange termijn is het de bedoeling dat dit kapitaal uiteindelijk bij uw privé terechtkomt, bijvoorbeeld om te rentenieren of om te gebruiken voor uw successieplanning.