Tak 21

Meestal wordt tak 21 als een spaarproduct beschouwd, want het betreft een levensverzekering met gewaarborgd rendement. Dat gewaarborgd rendement kan nog aangevuld worden met een winstdeelname, dit naargelang van de prestaties die de gespecialiseerde beheerders van het fonds tijdens het afgelopen jaar hebben geleverd. De beheerders van tak 21-producten kiezen voor veiligheid en beleggen daarom hoofdzakelijk in vastrentende waarden zoals obligaties en kasbons.