Roerende voorheffing op een dividenduitkering

De roerende voorheffing op een dividenduitkering werd onlangs verhoogd van 15 naar 21%. Wanneer het totaalbedrag aan intresten en dividenden meer bedraagt dan 20.020 euro geldt er een bijkomende heffing van 4%.