Pensioen: waar heb je recht op

Zelfstandigen hebben recht op een pensioen voor de jaren waarvoor ze bijdragen als hoofdberoep hebben betaald aan hun sociaal verzekeringsfonds. Wanneer je op de normale pensioenleeftijd (65 jaar) met pensioen gaat, moet je geen aanvraag indienen. Het pensioen wordt immers automatisch berekend voor mensen die op de normale leeftijd hun pensioen nemen.
Wanneer je 55 bent, krijg je van het RSVZ een raming van de pensioenrechten die je hebt opgebouwd en nog kan opbouwen.
Je kan vóór je 65ste een pensioen aanvragen (ten vroegste vanaf je 60ste), op voorwaarde dat je een beroepsloopbaan van minimum 35 jaar achter de rug hebt. Hou er rekening mee dat je pensioenuitkering dan wel daalt.

De regeling voor het vervroegd pensioen ziet er als volgt uit:

  • Pensioenleeftijd 60 jaar – vermindering van het pensioen met 25%
  • Pensioenleeftijd 61 jaar – vermindering van het pensioen met 18%
  • Pensioenleeftijd 62 jaar – vermindering van het pensioen met 12%
  • Pensioenleeftijd 63 jaar – vermindering van het pensioen met 7%
  • Pensioenleeftijd 64 jaar – vermindering van het pensioen met 3%

Bovenvernoemde vermindering geldt niet wanneer je op het moment van je pensioen al 42 loopbaanjaren hebt. De aanvraag voor een vervroegd pensioen moet je zelf indienen bij het gemeentebestuur van je officiële woonplaats of rechtstreeks bij het RSVZ.