Notionele intrestaftrek

De notionele interestaftrek komt erop neer dat vennootschappen een fictieve rente kunnen aftrekken van hun winst. Daarmee beloont de Belgische staat die met eigen middelen hun kapitaalstructuur versterken. Vóór de notionele interestaftrek was het enkel mogelijk om interesten op schulden van de winst af te trekken.
De notionele interestaftrek werd in het leven geroepen om de fiscale discriminatie tussen de financiering met vreemd vermogen en die met eigen vermogen weg te werken. De financiering met vreemd vermogen was namelijk fiscaal gezien aantrekkelijk omdat de betaalde interesten fiscaal in vermindering konden worden gebracht.