Kraamgeld

Als je een kind verwacht, kan de geboortepremie aangevraagd worden vanaf de zesde maand zwangerschap en voorafbetaald worden vanaf de zevende maand. Ook bij een miskraam heb je recht op kraamgeld als de akte van aangifte door een ambtenaar van de burgerlijke stand is opgesteld.
Het bedrag van het kraamgeld verschilt van kind tot kind. Voor een eerste kind ontvang je een hoger bedrag dan voor volgende kinderen. Alleen bij meerlingen worden alle kinderen als eerstgeborenen beschouwd.