Kinderbijslag

Als je zelfstandige bent, heb je recht op kinderbijslag voor de kinderen die je ten laste hebt. Als je partner halftijds als loontrekkende is tewerkgesteld, betaalt het kinderbijslagfonds van de werkgever van je partner bij voorrang de gezinsbijslagen uit. Als beide ouders als zelfstandige actief zijn, zal het sociaal verzekeringsfonds van de vader de kinderbijslag uitbetalen.

Het recht op kinderbijslag ontstaat vanaf de maand volgend op de geboorte van het kind. Je hebt recht op kinderbijslag totdat je kinderen 18 jaar worden. Voor gehandicapte kinderen geldt de kinderbijslag tot 21 jaar. Het is mogelijk om tot de leeftijd van 25 jaar kinderbijslag te blijven ontvangen als je kind:

  • Een leerovereenkomst heeft
  • Les volgt in het niet-hoger onderwijs
  • Ingeschreven is voor ten minste 27 studiepunten in het hoger onderwijs
  • Een eindverhandeling voorbereidt bij het einde van de hogere studies (maximum 1 jaar na het einde van de zomervakantie)
  • Een stage volgt om te worden benoemd in een openbaar ambt
  • Ingeschreven is als werkzoekende