Invaliditeit

Als je niet alleen je eigen maar ook andere beroepsactiviteiten niet meer kan uitoefenen, dan val je onder de invaliditeit. De periode begint 1 jaar na je arbeidsongeschiktheid en dan ontvang je een verhoogde uitkering.

Wanneer je arbeidsongeschikt bent (erkend door de medisch adviseur van het ziekenfonds) heb je recht op een dagvergoeding. Het bedrag hangt af van de duur van je ongeschiktheid en van je gezinssituatie (samenwonend of alleenstaand).