Arbeidsongeschiktheid

Zelfstandigen die door ziekte of ongeval hun activiteit tijdelijk niet meer kunnen voortzetten, ontvangen vanaf de tweede maand van hun ziekenfonds een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Hoeveel uw uitkering zal bedragen, is afhankelijk van de periode dat u al arbeidsongeschikt bent.

Er worden drie perioden van arbeidsongeschiktheid onderscheiden:

  1. Een periode van één maand die niet wordt vergoed, de zogenaamde ‘wachttijd’.
  2. Een periode van elf maanden waarin u een ‘arbeidsongeschiktheidsuitkeringen’ ontvangt.
  3. Een periode van invaliditeit waarin u een verhoogde invaliditeitsuitkering ontvangt.

Als u arbeidsongeschikt bent en de hulp van derden nodig heeft, hebt u ook recht op een aanvullende uitkering om uw verlies aan autonomie te compenseren: de uitkering voor hulp van derden.