Aftrekbaarheid autokosten

Tot 1 januari 2010 waren brandstofkosten beroepsmatig voor 100% aftrekbaar. Daarna werd die aftrekbaarheid, zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen, beperkt tot 75%. Het gaat om alle brandstofkosten die betrekking hebben op personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen.
Als u over zowel personenwagens als lichte vrachtwagens beschikt, moet u de brandstoffacturen laten opsplitsen. U heeft afzonderlijk nodig: facturen voor de aankoop van brandstof voor  personenwagens en facturen voor de aankoop van brandstof voor lichte vrachtwagens of vrachtwagens.