Juridische informatie

De inlichtingen op deze website zijn louter informatief en kunnen dan ook niet worden beschouwd als leveringen van verzekeringsproducten of diensten. Ze kunnen VIAXIS dus niet aansprakelijk stellen.

De meegedeelde gegevens mogen door VIAXIS CVBA worden verwerkt met het oog op het algemeen beeld van de klant en de verzekeringsbemiddelingsdiensten. Om een optimale service te verlenen, kunnen deze gegevens worden meegedeeld aan de ondernemingen die met VIAXIS in verbinding staan. De betrokken personen kunnen kennis krijgen van deze gegevens, ze laten verbeteren en zich gratis verzetten tegen de verwerking ervan met het oog op direct marketing. Hiertoe dient een gedateerd en ondertekend verzoek, vergezeld van een recto verso kopie van de identiteitskaart, gezonden te worden aan VIAXIS, Hermann Debrouxlaan 40/42, 1160 Brussel.

VIAXIS CVBA
Specialist in aanvullende Verzekering bij de Sociale zekerheid Verzekeringsbemiddelaars: Inschrijvingsnr. FSMA 021071 A-cB RPR Brussel: 403 264 137 РBankrekeningnr. : 700-0217484-54 Hoofdzetel: Herrmann Debrouxlaan, 40/42 Р1160 Brussel Tel: +32 (0)2 629 78 00 РFax: +32 (0)2 629 78 30

www.sectorcatalog.be

BELANGENCONFLICTENBELEID

Beheersreglement ter regeling van belangenconflicten en vergoedingen
Download PDF

VIAXIS PRIVACY DECLARATIE

Download PDF